вторник, 17 април 2012 г.

Follow me!

Тогава, когато мисля грешното за правилно и правилното за грешно... 
Ще ме последваш ли ? 

Два реда и бяло петно. Муза. Или липсваща такава. 
Последвай ме! 

Разбираш ли ? Пишеш между редовете, за да чета между тях. Пиша между редовете, за да не прочитам нищо между тях. 

Разгадай ме и ме последвай...