вторник, 31 май 2011 г.

Дали ако...

Мислех си...Когато хората се опознават, винаги се започва с позитивните черти от характера. Хората не обичат лошите неща, а ги правят. Дори самите понякога са лоши. Разбира се, лош/добър, правилно/грешно е много относително. И индивидуално.


И все пак, ако в началото на ново запознанство показваш първо не-добрите си черти, какво ще стане ? Няма да те харесат. Какво друго да стане... 


Някак си не се задоволявам с отговора... 


Добре, лесно е да се харесаш на някого. Почти винаги имаме за цел да се харесаме на някого. А дали ако хората приемаха първо лошото и накрая доброто в събеседника нещата щяха да стоят по друг начин ? По-лесно ли е първо да откриваме доброто у хората, а след време откривайки и лошото да се разочароваме ? Или щяхме да сме по-предпазени от разочарованията ако първо СЕ ОПИТВАХМЕ да приемем недостатъците на другия.... Май се оплетох. Или не.


Дали ако... АКО !? "Ако баба беше мъжка, дядо щеш да пъшка..."